Trường Đại Học Tây Đô Tuyển Sinh Năm 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ TUYỂN SINH  ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

truong dai hoc tay do
 
Mã trường: DTD               
 Địa chỉ: số 68 đường Trần Chiên, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (07103) 740768-840 666-840222
Website: www.tdu.edu.vn
 
 
 
Căn cứ vào chỉ tiêu xét tuyển năm học 2018, trường đại học Tây Đô tuyển sinh đại học năm 2018.
Mã ngành
Ngành học
Chỉ tiêu. Xét theo
Tổ hợp môn xét tuyển
KQ thi THPT QG
Học bạ THPT
52220113
Việt Nam học
15
35
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
52220201
Ngôn ngữ Anh
15
35
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh
52220330
Văn học
15
35
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 
Ngữ văn, Toán, Địa lí
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
52340101
Quản trị kinh doanh
30
70
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
52340103
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
30
70
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
52340201
Tài chính – Ngân hàng
30
70
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
52340301
Kế toán
30
70
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
52380107
Luật kinh tế
90
210
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh
Toán, GDCD, Tiếng Anh
52480201
Công nghệ thông tin
15
35
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Sinh học
Ngữ văn, Toán, Vật lí
52510102
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
30
70
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Sinh học
Ngữ văn, Toán, Vật lí
52520201
Kỹ thuật điện, điện tử
15
35
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Sinh học
Ngữ văn, Toán, Vật lí
52520320
Kỹ thuật môi trường
15
35
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Sinh học
Ngữ văn, Toán, Vật lí
52540101
Công nghệ thực phẩm
30
70
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Sinh học
Ngữ văn, Toán, Vật lí
52620301
Nuôi trồng thủy sản
15
35
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
52720401
Dược học
360
840
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học
Ngữ văn, Toán, Hóa học
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
52720501
Điều dưỡng
45
105
Toán, Vật lí, Sinh học
Toán, Hóa học, Sinh học
Ngữ văn, Toán, Hóa học
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
52850101
Quản lý tài nguyên và môi trường
15
35
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
52850103
Quản lý đất đai
30
70
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

I.    Đối tượng tuyển sinh

Những thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc hình thức giáo dục thường xuyên.

II. Phạm vi tuyển sinh (Tuyển sinh trên cả nước)

III. Phương thức tuyển sinh (Xét tuyển)

IV. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
Điều kiện nhận hồ sơ : Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tổng điểm thi của 3 môn thi (theo thang điểm 10) thuộc nhóm môn xét tuyển phải lớn hơn hoặc bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng do Bộ Giáo và Đào tạo quy định.
Xét học bạ cấp trung học phổ thông
Điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển: Thí sinh đã tốt  nghiệp trung học phổ thông và điểm trung bình chung của 03 môn thuộc nhóm các môn dùng để lấy kết quả xét tuyển đạt từ 6,0 điểm trở lên.  

V. Mức điểm chênh lệch và điều kiện phụ trong xét tuyển

 Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
Trường đại học Tây Đô không áp dụng mức điểm chênh lệch giữa các nhóm mô xét tuyển, các nhóm môn tham gia xét tuyển có điểm trúng tuyển bằng nhau. Hay nói cách khác điểm chênh lệch giữa các nhóm môn xét tuyển là 0 (không) điểm.
Điều kiện phụ trong xét tuyển kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia: trong trường hợp các thí sinh xét tuyển có tổng điểm 03 môn thuộc nhóm môn tham gia xét tuyển cùng bằng điểm nhau và nằm ở ngưỡng điểm phải loại nhau do chỉ tiêu có hạn, trường đại học Tây Đô sẽ áp dụng các tiêu chí phụ.
·        Ưu tiên 1: Thí sinh có điểm môn chính (Môn toán hoặc môn Ngữ văn) lớn hơn.
·        Ưu tiên 2: Thí sinh có điểm trung bình môn chính cả 03 năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12 lớn hơn.
·        Ưu tiên 3: Thí sinh có điểm trung bình 2 môn còn lại trong nhóm môn xét tuyển của 03 năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12 lớn hơn.
Xét tuyển của phương thức xét tuyển học bạ:
Với phương thức xét tuyển học bạ, Trường đại học Tây Đô cũng không áp dụng mức điểm chênh lệch giữa các nhóm mô xét tuyển, các nhóm môn tham gia xét tuyển có điểm trúng tuyển bằng nhau. Hay điểm chênh lệch giữa các nhóm môn xét tuyển là 0 (không) điểm.
Điều kiện phụ trong phương thức xét học bạ: Nếu các thí sinh xét tuyển có tổng điểm trung bình (theo từng hình thức xét) của 03 môn thuộc nhóm môn tham gia xét tuyển cùng bằng điểm nhau và nằm ở ngưỡng điểm phải loại nhau do chỉ tiêu có hạn, Trường xét tiếp các điều kiện phụ theo thứ tự ưu tiên sau:
·        Ưu tiên 1: Thí sinh có điểm trung bình môn chính (Môn toán hoặc môn Ngữ văn) lớn hơn.
·        Ưu tiên 2: Thí sinh có điểm thi môn chính (trong nhóm môn tham gia xét tuyển) ở kỳ thi THPT Quốc Gia lớn hơn.
·        Ưu tiên 3: Thí sinh có điểm trung bình tất cả các môn của 3 năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 lớn hơn.

Bạn thích bài viết này ?

DMCA.com Protection Status