Trường Đại Học Võ Trường Toản Tuyển Sinh 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN TUYỂN SINH  ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

truong dai hoc vo truong toan
 
Mã trường: VTT
 Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711 3953 222
Website: www.vttu.edu.vn
 
 
 
Căn cứ vào chỉ tiêu xét tuyển năm học 2018, trường đại học Võ Trường Toản tuyển sinh đại học năm 2018.
Mã ngành
Ngành học
Chỉ tiêu, xét theo
Tổ hợp môn xét tuyển
KQ thi THPT QG
Phương thức khác
52220330
Văn học
60
60
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
52340101
Quản trị kinh doanh
100
100
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
52340201
Tài chính – Ngân hàng
90
90
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
52340301
Kế toán
100
100
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
52720101
Y đa khoa
350
200
Toán, Vật lí, Sinh học
Toán, Hóa học, Sinh học
 Toán, Sinh học, Ngữ văn
Toán, Sinh học, Tiếng Anh
52720401
Dược học
250
250
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học
Ngữ văn, Toán, Hóa học
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Tổng cộng
950
800

I.    Đối tượng tuyển sinh

 

Những thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc hình thức giáo dục thường xuyên. Những thí sinh có đủ sức khỏe để học tập và rèn luyện theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo.

II. Phạm vi tuyển sinh (Tuyển sinh trên cả nước).

III. Phương thức tuyển sinh (Xét tuyển, kết hợp thi tuyển và xét tuyển)

Trường đại học Võ Trường Toản sử dụng 3 phương thức xét tuyển
Phương thức 1 (cho tất cả các ngành đào tạo của trường, ngoại trừ ngành Y đa khoa):Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 ở cấp THPT của thí sinh, điểm trung bình chung của các môn học dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10). 
Phương thức 2 (cho tất cả các ngành đào tạo của trường, bao gồm ngành Y đa khoa): Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đối với các thí sinh có tổng số điểm thi sau khi cộng điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng đạt tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của bộ giáo dục. Và nhà trường chỉ xét tuyển các thí sinh đã đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi để xét tuyển đại học, cao đẳng.
Phương thức 3 (với ngành Y đa khoa): Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia kết hợp xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp trung học phổ thông và bài thi đánh giá năng lực chuyên môn của Trường Đại học Võ Trường Toản, đồng thời tổng số điểm thi trung học phổ thông quốc gia sau khi cộng điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng đạt tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo.

IV. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia:  với thí sinh có tổng số điểm thi sau khi cộng điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng đạt tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời chỉ xét tuyển các thí sinh đã đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi để xét tuyển cao đẳng, đại học. 
Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 ở cấp THPT: Thí sinh có điểm trung bình chung của các môn học dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10). 
Xét tuyển dựa thi tuyển và xét tuyển: dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia kết hợp xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT và bài thi đánh giá năng lực chuyên môn của nhà trường, bên cạnh đấy tổng số điểm thi trung học phổ thông quốc gia sau khi cộng điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng đạt tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của BGD & ĐT.

Bạn thích bài viết này ?

DMCA.com Protection Status